Arkiv | november, 2014

Brev till Aftonbladet

10 Nov

Det här skrev jag till Aftonbladet idag. Håller du med så kopiera det gärna och skicka du också.

Hej Aftonbladet!

Jag är missnöjd med förflyttningen av journalisten Nivette Dawod från nyheterna till resebilagan.

I förrförra Journalisten läste jag om henne och reagerade på att hon vågade berätta om sin situation som bemanningsanställd hos er. För på journalisternas arbetsmarknad är det långt ifrån en självklarhet längre att tala om de allt sämre och allt ojämlikare villkoren. Visst granskar vi makten, men helst någon annanstans. Läs mer